Vi får strømmen hjem til deg.

Endring av nettleien fra 1.mai

Samfunnsutviklingen og det grønne skiftet setter krav til større kapasitet i strømnettet vårt. Dette krever økte investeringer for å møte fremtiden. Disse kravene i kombinasjon med et samfunn preget av høyere strømpriser, inflasjon og økte renter er bakgrunnen for økningen i nettleien.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter årlig en inntektsramme som alle nettselskapene i Norge benytter for å beregne nettleie. Inntektene skal dekke kostnader ved transport av strøm, vedlikehold og utvikling av strømnettet. Høyere kostnader knyttet til bl.a. kraftpris, økte renter og inflasjon samt betydelige investeringer i strømnettet gjør at kostnadene ved utføre oppgaven til nettselskapene øker.

Som et resultat av dette øker også inntektsrammen satt av NVE. Etter å ha holdt nettleien uendret gjennom vinteren, krever de økte kostnadene og inntektsrammen en justering av nettleieprisene.

Strømstøtte for høye strømpriser

Gjennomsnittsprisen per måned i vårt prisområde på strømbørsen Nord Pool har i 2022 hatt disse verdiene (eksklusive 25 % MVA)

November 22 63,78 øre/kWh
Desember 22
181,53 øre/kWh
Januar 23
69,61 øre/kWh
Februar 23
48,65 øre/kWh
Mars 23
64,15 øre/kWh
April 23
69,61 øre/kWh
Mai 23
31,82 øre/kWh
Juni 23 23,46 øre/kWh
Juli 23 28,57 øre/kWh
August 23 19,95 øre/kWh

Myndighetene har vedtatt strømstøtte med 90% dekning av børspris over 70 øre/kWh eks.mva. for hele 2023 og 2024. Fra høsten 2023 blir det en overgang fra å beregne månedssnittpris til å ta prisen time for time.

For desember 2022 var "overprisen" på 111,53 øre, og strømstøttesatsen ble 100,38 øre/kWh eks.mva. Kundefakturaen for nettleie har en egen linje for strømstøtte med satsen 125,47 øre/kWh inkl.mva.

Skal du flytte?
Skal du flytte, bestille eller si opp nettleien? Da må du kontakte din strømleverandør for å gjøre det.
Les mer
Slik bruker du din automatiske strømmåler
Du skal bruke målerens innebygde bryterfunksjon til å både slå av og på måleren. Ditt anlegg vil da være frakoplet, men måleren fungerer og nettselskapet vil ha kontakt med måleren.
Les mer
Sikkerhet oss i mellom
Strøm må behandles med forsiktighet. Teknisk feil eller feil bruk av elektriske anlegg og utstyr er blant de største årsakene til boligbranner.
Les mer om elsikkerhet
Ring vår feilmeldingstelefon
Problemer med strømlinja? Ring vår døgnbetjente feilmeldingstelefon.
Ring 71 58 10 00
Våre kraftige strømkabler strekker seg over en lengde som tilsvarer Norge på langs én og en halv gang, og sørger for at strømmen i nabolaget har en oppetid på hele 99,9%.