Vi får strømmen hjem til deg.

Endring av nettleien fra 1.januar

Samfunnsutviklingen og det grønne skiftet setter større krav til kapasiteten i strømnettet vårt. For å møte fremtiden kreves det derfor økte investeringer. Disse kravene i kombinasjon med et samfunn preget av inflasjon, økte renter og generell prisvekst er bakgrunnen for økningen i nettleien. En annen viktig årsak er at prisen nettselskapene må betale til Statnett for bruk av sentralnettet går opp.

Strømstøtte

Gjennomsnittsprisen per måned i vårt prisområde på strømbørsen Nord Pool har siden 2022 hatt disse verdiene (eksklusive 25 % MVA):

Desember 22
181,53 øre/kWh
Januar 23
69,61 øre/kWh
Februar 23
48,65 øre/kWh
Mars 23
64,15 øre/kWh
April 23
69,61 øre/kWh
Mai 23
31,82 øre/kWh
Juni 23 23,46 øre/kWh
Juli 23 28,57 øre/kWh
August 23 19,95 øre/kWh
September 23 9,896 øre/kWh
Oktober 23 16,27 øre/kWh
November 23
65,40 øre/kWh
Desember 23 79,16 øre/kWh
Januar 2024 64,42 øre/kWh

I januar var det totalt 18 dager der spotpris i enkelttimer utløste strømstøtte (>91,25 øre/kWh inkl.mva). Det var høye priser på dagene omkring 5.januar og 15.januar i fbm kaldt vær.

Du kan se detaljer om din strømstøtte ned på timenivå på MinSide.

Strømstøtten ble endret 1. januar 2024: Når prisen i enkelttimer går over 73 øre/kWh eksklusive merverdiavgift, vil strømstønaden dekke 90 prosent av prisen over dette nivået.

Skal du flytte?
Skal du flytte, bestille eller si opp nettleien? Da må du kontakte din strømleverandør for å gjøre det.
Les mer
Slik bruker du din automatiske strømmåler
Du skal bruke målerens innebygde bryterfunksjon til å både slå av og på måleren. Ditt anlegg vil da være frakoplet, men måleren fungerer og nettselskapet vil ha kontakt med måleren.
Les mer
Sikkerhet oss i mellom
Strøm må behandles med forsiktighet. Teknisk feil eller feil bruk av elektriske anlegg og utstyr er blant de største årsakene til boligbranner.
Les mer om elsikkerhet
Ring vår feilmeldingstelefon
Problemer med strømlinja? Ring vår døgnbetjente feilmeldingstelefon.
Ring 71 58 10 00
Våre kraftige strømkabler strekker seg over en lengde som tilsvarer Norge på langs én og en halv gang, og sørger for at strømmen i nabolaget har en oppetid på hele 99,9%.