Tjenester vi kan hjelpe med.

Tilknytning til strømnettet
Skal du utvikle næringsområdet, industri, ladeanlegg, produksjonsanlegg, bolig- eller hyttefelt - må du sørge for å gi oss relevant informasjon så tidlig som mulig. Slik kan vi sammen legge en god plan for å knytte deg til strømnettet i regionen vår.
Bygge og grave
Skal du bygge eller gjøre annet gravearbeid? Før du setter spaden i jorda bør du kontakte gravemeldingstjenesten for å få informasjon om kabler i bakken.
Les mer
Arbeid nær høyspentlinjer og kabler er livsfarlig
Vi har laget en brosjyre med sikkerhetstiltak og annen viktig informasjon for aktører som skal arbeide nær høyspentlinjer og kabler.
Last ned