Hvordan åpne HAN-porten?

HAN står for Home Area Network og er et uttak fra strømmåleren din. De fleste husholdninger i Norge har fått automatisk strømmåler (AMS) noe også du som kunde av Mellom har fått installert. På strømmåleren din er det en HAN-port som kan aktiveres dersom du ønsker dette. Ved å koble til utstyr kan du få en bedre oversikt over strømforbruket ditt. 

Åpne HAN-porten selv i min side

Når du logger inn ligger det et menyvalg på forsiden, så autentiserer du deg med Bank ID - lett som en plett.

Logg inn i min side her

Grunnen til at HAN-porten ikke er åpen i utgangspunktet er fordi den kan brukes for å følge med på strømforbruket i sanntid. Dette kan være uønsket dersom strømmåleren står i en felles oppgang eller flere har tilgang til denne.

Veileder for åpning av HAN Port på AMS målere - Fornybar Norge

 

En åpen HAN-port gir informasjon om

  • Kontinuerlig strømforbruk akkurat nå (oppdateres minst hvert 10. sekund)
  • Strømforbruket siste time
  • Spenningsnivå
  • Overskuddskraft (produksjon fra ditt eget anlegg) som sendes tilbake til strømnettet.

Utstyr for avlesing

Mellom AS leverer ikke utstyr for måling av dataene fra HAN-porten i dag, dette må du kjøpe fra andre aktører. Les gjerne mer på sidene til Norsk Elektronisk Komite om AMS-HAN

Hvor finner jeg HAN-porten?

HAN-porten ser ut som en nettverksport eller gammel telefonkontakt av typen RJ45 og sitter over displayet på strømmåleren din: