Jordfeil

Din strømmåler varsler jordfeil automatisk 

Jordfeil er en elektrisk feil, eller isolasjonssvikt, på én fase. Dette til forskjell fra kortslutning, der det er to faser som får direkte kontakt. Jordfeil kan oppstå i det elektriske anlegget i form av en fysisk skade, en feil utført kobling, eller en svikt i et elektrisk apparat. Når dette skjer blir det automatisk sendt et varselsignal til oss om at en feil har oppstått.  

Måleren ser jordfeilstrøm målt inn i installasjonen, og vil derfor kunne gi en tydelig indikasjon på at feilen sitter i det aktuelle anlegget. En jordfeil gjør noe med spenningsforholdene på hele trafokretsen, og vil derfor ha påvirkning på strømnettet hos alle i nabolaget. I noen tilfeller medfører det praktiske problemer som sikringsutfall av jordfeilbrytere som blir litt overfølsomme, eller at elbiler ikke vil lade. Potensielle faremoment ved jordfeil er berøringsspenning/støt, og i verste fall brannfare. Det er derfor viktig å ta jordfeil på alvor. 

Når vi fanger opp signal om jordfeil må vi kryssjekke og gjøre en tolkning om det ser ut til å være en reell feil. Dersom datagrunnlaget sier oss at dette bør undersøkes nærmere sender vi gjerne en SMS med en forklaring, og ønsker da å bistå til at du selv kan lokalisere og fjerne feilen. Veldig ofte er det snakk om et apparat eller en skjøteledning som det bare er å trekke ut av stikkontakten og kassere. Dette klarer de fleste å finne ut selv med litt telefonhjelp. Men husk at du ikke har lov til å åpne eller endre den faste elektroinstallasjonen selv. Om du er i tvil kan du ringe en elektriker. 

Lokaliser jordfeilen på egen hånd 

1. Lokaliser din strømmåler 

- Strømmåleren er normalt plassert i sikringsskapet, men på nybygde hus er måleren montert utomhus i et tilknytningsskap ved husveggen.

2. Finn riktig informasjon på din strømmåler

- Displayet på din strømmåler viser normalt A+ oppe i høyre hjørne. Trykker man to ganger på den grønne knappen under displayet, til visningen som kommer etter «DCON», blir det tomt i hjørnet og man får opp tall med bokstaven A bak i displayet. Tallet i displayet indikerer størrelsen på din lekkasjestrøm/jordfeilstrøm. I de fleste tilfeller vil  normalt anlegg uten jordfeil vise 0.000 A. En jordfeil kan variere voldsomt i verdi, men normalspekteret ligger i området 0.060 A og opp mot 0.900 A. En vanlig jordfeilautomatsikring skal løse ut ved 30 mA, altså 0,030 A.

- OBS! En del moderne elektronikk fungerer på en slik måte at strømmåleren leser en form for lekkstrøm, uten at det er reell jordfeil. Så dersom du oppdager at jordfeildisplayet viser en verdi større enn null – konferer med oss før du ringer elektriker. Det kan være snakk om «tilsynelatende lekkstrøm».

3. Hvis displayet ikke indikerer jordfeil

- Hvis displayet viser 0.000 A, men du har fått varsel om jordfeil kan det være at jordfeilen ikke alltid er aktiv. Det kan være et apparat som er tidvis i bruk, eller noe termostatstyrt som går på og av. Da hjelper vi deg med tidspunkt fra loggen, slik at det er mulig å komme på sporet av den skyldige komponenten.

4. Finn ut hvilken kurs som har jordfeil

- Om displayet på strømmåleren viser verdier over 0.000 A kan du forsøke å koble ut én og én sikringskurs for å finne ut hvor i huset jordfeilstrømmen går. Ved skrusikringer må begge kurssikringene skrus ut for å legge kursen helt død. Når du kobler ut en kurs og tallet i displayet synker har du funnet hvilken kurs som har jordfeil. Om displayet ikke går helt ned til 0.000A kan det tyde på at du har flere jordfeil på ditt anlegg – eller som nevnt noe elektronikk som trekker en tilsynelatende lekkstrøm. I noen tilfeller må man gjøre den ekstreme motsetning: Koble ut alle kurser, og så prøve innkobling av en og en kurs. OBS! Husk lommelykt – det blir mørkt rundt deg på et eller annet tidspunkt.

5. Sjekk din kursfortegnelse - hva går denne kursen til? 

- Lys? Varmtvannstank? Komfyr? Utestikk? Garasje? Tenk etter om noe har blitt koblet til, skrudd på, eller noe har skjedd nylig.

6. Koble inn sikringen med antatt feil på 

- Ved å koble inn sikringen igjen vil du se på displayet at verdien igjen øker, dersom feilen fremdeles er aktiv. Noen jordfeil slukker når man tar bort spenningen – det kan være en isolasjonssvikt som ikke har veldig skarp kontakt til jord. Men den dukker som regel opp igjen.

7. Feil på utstyr eller det elektriske anlegget? 

- Gjennom å skru av eller koble ut utstyret som er forsynt fra den aktuelle kursen kan du avdekke om det er feil på utstyret eller det elektriske anlegget. Koble ut apparat for apparat og les av verdi i jordfeildisplayet på strømmåleren. Om tallet i displayet går ned til 0.000A er det feil på det siste apparatet som du koblet ut. Om tallet i displayet ikke endrer seg til tross for at du har koblet ut alle apparater på kursen, så indikerer det at det er feil på det elektriske anlegget. 

- Utstyr med jordfeil må vurderes om det skal repareres eller kasseres som elektrisk avfall. Ved feil på det elektriske anlegget må du kontakte elektriker.

Ta kontakt om du har spørsmål

Metode: Spenningsmåling fase-jord.

Stående jordfeil er en «norsk greie» i nett med spenning 230 V. Ved jordfeil påvirkes spenningen mellom fase og jord over hele trafokretsen. Det betyr at jordfeilens tilstedeværelse kan måles med et voltmeter hvor som helst i huset, eller hvor som helst i nabolaget. Det forklarer hvorfor en jordfeil kan påvirke et helt nabolag.

Dersom man er fortrolig med bruken av voltmeter er målemetoden enkel.

Forklaring:

- spenningsmålingen kan gjøres i en hvilken som helst jordet stikkontakt
- voltmeteret/multimeteret settes til måling på AC-vekselspenning (opp til 230/500V).  
- først måles spenningen mellom kontakthullene (linjespenning), slik at man ser at man holder probene riktig og måler ca 230 V.
- deretter tar men ut den ene proben og holder den mot jordingspluggen på siden av kontakten og leser av spenningen der (fase-jord-spenning), før man bytter og gjør motsatt.

* ved jordfeilfri trafokrets ligger fase-jord-spenningene normalt i området 130-150 V (230 V delt på roten av tre 1,73.)
* med en jordfeil vil «syk» fase bevege seg mot null, mens de friske fasene vil bevege seg mot 230 V. Definisjonsspekteret for jordfeil sier fase-jord-spenning lavere enn 90V eller høyere enn 170V.

OBS! Dersom du har 400V-forsyning gjelder ikke denne metoden. Det vil fremdeles være 230V å måle i stikkontakten mellom hullene, mens ved forsøk på fase-jord-måling vil du få 230V på den ene og 0V på den andre. Det er fordi stikkontakten er koblet til Fase og Nøytral, og Nøytral har null spenning mot jord. Men det blir en helt egen wiki-artikkel.