Se full skjerm
 1. Strømstans Smøla 28. februar, 2024
  På grunn av vedlikehold på lavspentnettet på Smøla vil det bli strømstans for en del kunder på nettstasjon 121 Innsmøla skole Onsdag 28.februar, fra kl.09.00 til ca. kl.11.00. Berørte kunder får varsling på SMS. Vi beklager de ulemper dette medfører.
  Forventet nedetid: ca 2 timer
  Tidsrom: 28.02.2024 fra kl. 09.00 til ca. kl.11.00
  Planlagt nedetid:
  28.02.2024
 2. Strømstans Kristiansund, torsdag 29. februar, 2024
  På grunn av vedlikehold på lavspentnettet i Kristiansund vil det bli strømstans for en del kunder tilknyttet nettstasjon 47 Grand Hotell, torsdag 29. februar, 2024 fra kl.23.55 til fredag 01. mars, ca. kl. 05.00. Berørte kunder får varsling på SMS. Vi beklager de ulemper dette medfører.
  Forventet nedetid: ca. 5 timer
  Tidsrom: 02.03.2024 fra kl. 23.55 til ca.kl. 05.00
  Planlagt nedetid:
  02.03.2024
 3. Strømstans Smøla, tirsdag 26. februar, 2024
  På grunn av feil på høyspentnettet vil en del kunder på Dyrnes være strømløse i 1-3 timer. De fleste vi forhåpentligvis få tilbake strømmen i løpet av 1-2 timer Vi beklager de ulemper dette medfører. Berørte kunder får SMS.
  Forventet nedetid: ca.1-3 timer
  Tidsrom: 27.02.2024
  Planlagt nedetid:
  27.02.2024
 4. Strømstans Kristiansund tirsdag 27. februar, 2024
  På grunn av utbedring av feil på lavspentnettet i Kristiansund vil det bli strømstans for en del kunder i Roligheten tilknyttet nettstasjon 106 J.P.Clausens gate, tirsdag 27. februar, 2024, fra kl.09.00 til ca. kl.13.00 Alle leilighetene i Roligheten nr.3 og nr.4 blir berørt av strømstansen. Berørte kunder får varsling på SMS. Vi beklager de ulemper dette medfører.
  Forventet nedetid: ca.4 timer
  Tidsrom: 27.02.2024 fra 09.00 til ca. kl. 13.00
  Planlagt nedetid:
  27.02.2024
 5. Strømstans Averøy, mandag 26. februar, 2024
  På grunn av vedlikehold på lavspentnettet på Averøy vil det bli strømstans for en del kunder på nettstasjon 28 Fagerengbog, mandag 26.februar, 2024, fra kl.09.00 til ca. kl.12.00 Berørte kunder får melding på SMS. Vi beklager de ulemper dette med fører
  Forventet nedetid: ca. 3 timer
  Tidsrom: 26.02.2024 fra kl.09.00 til ca. kl.12.00
  Planlagt nedetid:
  26.02.2024
Feilmeldingstelefon 71581000