Nettleiepriser for privat bolig og fritidsbolig
Tariff
H4N - vanlig husholdning
H43N - stor husholdning
H4L – mindre anlegg*
Nettleiepriser for næringsvirksomhet
Tariff
T4N - liten næring
T43N - middels næring
T32T - stor næring
T4L - mindre anlegg*
Priser og vilkår

Priser på opprettelse av abonnement, stenging, åpning, anleggskasse og målertjenester

Strøm etter leveringsplikt

Har du ikke inngått en avtale med en strømleverandør? Alle nettselskaper er pålagt å levere strøm til deg inntil du har bestilt strøm fra en strømleverandør.