Nettleiepriser

Priser på nettleie for privat og bedrift gjelder fra 01.01.2023. Her finner du prisene i den nye nettleiemodellen. Fakturaen din består fremdeles av to deler, men nå vil det stå:
  • Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen (Dag-/nattpris).
  • Kapasitetsledd et beløp per måned etter hvor mye strøm du maksimalt bruker samtidig (effekt i kWh/h).

(Figuren viser effektintervallene for kapasitetsleddet, og typisk maksimal timeverdi for ulike boligtyper.)

Energi Norges standardavtaler for nettleie, kraftlevering og tilknytning for forbrukerkunder.

Energi Norges standardavtale for nettleie og tilknytning for næringskunder.

Nettleiepriser for privatpersoner

 

Energiledd

Pris (øre/kWh)

Dag (kl. 06-22) 24,14
Natt (kl. 22-06) 16,64

Offentlige avgifter

Pris (øre/kWh)

Forbruksavgift 11,45
ENOVA-avgift

1,25

Kapasitetsledd

Pris (kr/mnd)

0 - 2 kW 186
2 - 5 kW 279
5 - 10 kW 419
10 - 15 kW 559
15 - 20 kW 708
20 - 25 kW 885
25 - 50 kW 1 118
Over 50 kW 1 491
  • Alle beløp inklusiv mva
  • Gjelder forbruk opp til 100.000 kWh/år
  • Kapasitetsleddets trinn beregnes per måned fra gjennomsnittet av 3 døgnmaks timeverdier - tre høyeste topper på tre ulike dager. Måles i kWh/h.

Nettleiepriser for næringsvirksomhet med årsforbruk under 100.000 kWh

 

Energiledd

Pris (øre/kWh)

Dag (kl. 06-22) 19,31
Natt (kl. 22-06) 13,31

Offentlige avgifter

Pris (øre/kWh)

Forbruksavgift 9,16
ENOVA-avgift 800 kr/år

Kapasitetsledd

Pris (kr/mnd)

0 - 2 kW 149
2 - 5 kW 224
5 - 10 kW 335
10 - 15 kW 447
15 - 20 kW 566
20 - 25 kW 708
25 - 50 kW 894
Over 50 kW 1192
  • Prisene er eksklusiv 25% mva
  • Kapasitetsleddets trinn beregnes per måned fra gjennomsnittet av 3 døgnmaks timeverdier - tre høyeste topper på tre ulike dager. Måles i kWh/h.

Nettleiepriser for næringsvirksomhet med årsforbruk over 100.000 kWh

(Uendret T32T – stor næring)

 

Energiledd

Pris

Energiledd stor næring 4,50 øre/kWh

Offentlige avgifter

 
Forbruksavgift 9,16 øre/kWh
*produksjonsanlegg med redusert forbruksavgift 0,546 øre/kWh
ENOVA-avgift 800 kr/år
   

Fastbeløp

Pris

Fastbeløp stor næring 656 kr/mnd
   

Effekttariff høylastperiode hverdag

Effekttariff per måned

Uttak 0-50 kW 50 kr/kW
Uttak 50-250 kW 45 kr/kW
Uttak over 250 kW 38 kr/kW
  • Prisene er eksklusiv 25% mva
  • Effektleddet for avregning blir tatt ut i høylastperioden som er mandag fredag mellom kl 07:00 og 16:00. Høyeste timeverdi Time 8 til Time 16.
Priser og vilkår

Priser på opprettelse av abonnement, stenging, åpning, anleggskasse og målertjenester

Strøm etter leveringsplikt

Har du ikke inngått en avtale med en strømleverandør? Alle nettselskaper er pålagt å levere strøm til deg inntil du har bestilt strøm fra en strømleverandør.