Nettleiepriser

Priser på nettleie for privat og bedrift gjelder fra 01.01.2024. Her finner du prisene i nettleiemodellen. Fakturaen din består av to deler:
  • Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen (Dag-/nattpris).
  • Kapasitetsledd et beløp per måned etter hvor mye strøm du maksimalt bruker samtidig (effekt i kWh/h).

(Figuren viser effektintervallene for kapasitetsleddet, og typisk maksimal timeverdi for ulike boligtyper.)

Fornybar Norges standardavtaler for nettleie, kraftlevering og tilknytning for forbrukerkunder.

Fornybar Norges standardavtale for nettleie og tilknytning for næringskunder.

Nettleiepriser for privatpersoner

 

Energiledd

Pris (øre/kWh)

Dag (kl. 06-22) 37,21
Natt (kl. 22-06) 29,34

 

Offentlige avgifter

Pris (øre/kWh)

Forbruksavgift Januar - Mars 11,89
Forbruksavgift April - Desember 20,55
ENOVA-avgift 1,25

 

Kapasitetsledd

Pris (kr/mnd)

0 - 2 kW 254
2 - 5 kW 380
5 - 10 kW 631
10 - 15 kW 834
15 - 20 kW 1 056
20 - 25 kW 1 323
25 - 50 kW 1 666
Over 50 kW 2 226
  • Alle beløp inklusiv mva
  • Gjelder forbruk opp til 100.000 kWh/år
  • Kapasitetsleddets trinn beregnes per måned fra gjennomsnittet av 3 døgnmaks timeverdier - tre høyeste topper på tre ulike dager. Måles i kWh/h.

Nettleiepriser for næringsvirksomhet med årsforbruk under 100.000 kWh

 

Energiledd

Pris (øre/kWh)

Dag (kl. 06-22) 29,77
Natt (kl. 22-06) 23,47

Offentlige avgifter

Pris (øre/kWh)

Forbruksavgift Januar - Mars 9,51
Forbruksavgift April - Desember 16,44
ENOVA-avgift 800 kr/år

Kapasitetsledd

Pris (kr/mnd)

0 - 2 kW 204
2 - 5 kW 304
5 - 10 kW 505
10 - 15 kW 668
15 - 20 kW 845
20 - 25 kW 1 058
25 - 50 kW 1 333
Over 50 kW 1 781
  • Prisene er eksklusiv 25% mva
  • Kapasitetsleddets trinn beregnes per måned fra gjennomsnittet av 3 døgnmaks timeverdier - tre høyeste topper på tre ulike dager. Måles i kWh/h.

Nettleiepriser for næringsvirksomhet med årsforbruk over 100.000 kWh

(T32T – stor næring)

 

Energiledd

Pris

Energiledd stor næring 10,50 øre/kWh

Offentlige avgifter

 
Forbruksavgift Januar - Mars  9,51 øre/kWh
Forbruksavgift April - Des 16,44 øre/kWh
*produksjonsanlegg med redusert forbruksavgift 0,580 øre/kWh
ENOVA-avgift 800 kr/år
   

Fastbeløp

Pris

Fastbeløp stor næring 656 kr/mnd
   

Effekttariff høylastperiode hverdag

Effekttariff per måned

Uttak 0-50 kW 52,5 kr/kW
Uttak 50-250 kW 47,25 kr/kW
Uttak over 250 kW 39,90 kr/kW

Høyspenttariffer

Pris

Energiledd HS 5,30 øre/kWh
Effektledd HS 43,05 kr/kW
  • Prisene er eksklusiv 25% mva
  • Effektleddet for avregning blir tatt ut i høylastperioden som er mandag-fredag mellom kl 07:00 og 16:00. Høyeste timeverdi Time 8 til Time 16.
  • Effektleddet for høyspentmålte anlegg baseres på den høyeste timeverdien i løpet av måneden, uavhengig av tidspunkt.
Priser og vilkår

Priser på opprettelse av abonnement, stenging, åpning, anleggskasse og målertjenester

Strøm etter leveringsplikt

Har du ikke inngått en avtale med en strømleverandør? Alle nettselskaper er pålagt å levere strøm til deg inntil du har bestilt strøm fra en strømleverandør.