Hvordan bruke din nye automatiske strømmåler? 

Alle våre kunder har nå fått ny automatisk strømmåler. Det er viktig at du som kunde setter deg inn i hvordan din nye måler fungerer.

Strømmåleren din sender automatisk målerverdier til ditt nettselskap. Det betyr at du slipper å gjøre dette manuelt. For at dette skal fungere må den automatiske målereren være tilkoblet spenning. Er den ikke det, vil innsending av målerverdier stoppe og nettselskapet vil få feilmelding fra din måler.

Bruker du å slå av strømmen når du ikke oppholder deg i boenheten? Da ønsker vi at du bruker målerens innebygde bryterfunksjon til å gjøre anlegget strømløst. Ditt anlegg vil da være frakoplet, men måleren fungerer og nettselskapet vil ha kontakt med måleren.

Displayet

På strømmåleren din har du et display, samt ett sett med knapper. Displayet viser ditt strømforbruk. Under displayet finner du to lys, og to knapper.

Dersom displayet på strømmåleren din er tomt kan det være at hovedsikringen ikke er på. Skru på hovedsikringen i sikringsskapet før du går videre.

Lampene

Det nederste av de to lysene forteller noe om status på din målerenhet. Om denne er slukket, er måleren tilkoblet. Blinker den, er måleren frakoblet.

Lyser den konstant rødt, er dette tegn på at måleren er blokkert. Dersom dette skjer, kan du ta kontakt med oss på 71 58 10 00.

Slik skrur du måleren PÅ

  1. Bryterdiode blinker rødt

  2. Trykk venstre trykknapp minst 2 ganger (Påse at det IKKE står "DCON" oppe i høyre hjørne)

  3. Hold venstre trykknapp inne i ca 6 sekunder. Bryteren koples inn (tydelig klikk høres), bryterdiode slukker. Strømmen er slått på.

Slik skrur du måleren AV

  1. For å skru AV måleren, klikker du venstre knapp 1 gang.
  2. Deretter vises teksten "DCON" i displayet.
  3. Når du ser denne teksten, klikker du en gang til, men denne gangen holder du knappen inne i cirka 6 sekunder. Du kommer til å høre en klikkelyd når måleren blir skrudd av.
  4. Du vil deretter se at den nederste av de to lampene begynner å blinke. Dette er et tegn på at strømmåleren din er skrudd av, men er klar til å skrues på igjen.

Slik bruker du skjermen på strømmåleren din

Lurer du på hvilke funksjoner strømmåleren din har, hva lysene på måleren betyr eller hva knappene gjør? Her finner du en bruksanvisning på hvordan måleren din fungerer.

Se bruksanvisning 


Forklaringer til displayet

For enfasekunder vises bare L1 på spenning og strøm. Nedenfor finner du en oversikt over hva displayet viser og forklaringer til dette:

Display Betyr Enhet
A+ Summert strømforbruk. Totale kWh strømkjøp.

A = Aktiv energi, forbruk fra nett.
kWh - kilowattimer (kilo Watt hours)
P+

Effekt, forbruk fra nettet akkurat nå.

P = Power, aktiv effekt.

kW – kilowatt (kilo Watt = 1000 W)
P-

Effekt levert til nettet akkurat nå. Vises for plusskunder/solceller.

kW - kilowatt
A-

Summert strømproduksjon. Totale kilowattimer strømsalg.

Aktiv energi – levert til nettet. Vises for plusskunder/solceller.

kWh - kilowattimer 
R+

Reaktiv energi - forbruk fra nett (faktureres ikke).

Knyttet til maskineri, kjøleanlegg, vifter etc.

kVArh
R- Reaktiv energi - levert nett (faktureres ikke) kVArh
I-L1  

Strøm fase L1

Småhusanlegg er gjerne «enfase», og denne strømverdien viser da det totale forbruket i øyeblikket. Om du sliter med at sikringer går – ta en titt på strømverdien i displayet.

A - Ampere
I-L2

Strøm fase L2

(på store 230V-anlegg >80 A vises 0 A, da det måles bare på L1 og L3)

A - Ampere
I-L3

Strøm fase L3

A - Ampere
U-L1 Spenning L1 (RMS)
Skal ligge i området 230 V +/- 10% = 207 – 253 V
For 230V IT: Linjespenning L1-L2     For 400V TN: Fasespenning L1-N
V - Volt
U-L2 Spenning L2 (207-253 V)
For 230V IT: Linjespenning L1-L3     For 400V TN: Fasespenning L2-N
V - Volt
U-L3 Spenning L3 (207-253 V)
For 230V IT: Linjespenning L2-L3     For 400V TN: Fasespenning L3-N
 V - Volt
  Symbolforklaring, internasjonale enheter
I =  intensité de courant / strømstyrke
U = V = Voltage, spenning
 
  For anlegg med hovedsikring f.o.m 85 A måles strømmen vha et omsetningsforhold. (f.eks 40 eller 60). Displayverdier for strøm, effekt og energi må da ganges opp for å finne reell verdi. Dette gjelder både ved avlesning i display, og om data hentes ut via HAN-porten. Ta kontakt om du trenger informasjon om ditt anlegg.  

 

Automatiske strømmålere
Det er mange fordeler med en automatisk strømmåler. Blant annet trenger du ikke lenger lese av strømmen, du får bedre oversikt over ditt strømforbruk og strømbrudd varsles automatisk til nettselskapet.
Les mer