Før du setter spaden i jorda

Skal du grunnbore, sette opp gjerde, eller utføre annet gravearbeid? Før du setter spaden i jorda er det lurt å ta kontakt med gravemeldingstjenesten for å få informasjon om ledningsnettet i bakken.

Brosjyre graving og legging av kabel på egen eiendom

Hva skjer om jeg ødelegger kabler i bakken?

Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser, både med hensyn til skade på mennesker og utstyr, og ved at flere nabolag blir uten strøm i kortere eller lengre perioder. Den som forårsaker skaden risikerer å bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene et strømbrudd kan medføre. Erstatningsbeløpene kan i verste fall bli på flere hundre tusen kroner.

Vær på den sikre siden — bestill kabelpåvisning

Kabelpåvisning innebærer at en profesjonell sjekker om det ligger strømkabler eller andre installasjoner i bakken der du skal grave. Skal du bestille kabelpåvisning må Geomatikk ha følgende opplysninger:

  • Sted for ønsket påvisning, fra/til adresse, beskrivelse, gjerne GAB-adresse.
  • Kontaktpersonens/bestillerens navn og telefonnummer.
  • Dato for ønsket kabelpåvisning.
  • Navn på gravefirma.

Gravemeldingstjenesten i Geomatikk gir informasjon om ledningsnettene. Henvendelser rettes direkte til Geomatikk:

Vi har en samlet gravemeldingstjeneste i kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Tingvoll, Surnadal, Molde, Sunndal og Nesset. I Møre og Romsdal gjelder samordningen ledningsnettene til Telenor, Allente, Mellom AS og Elinett AS. For mer informasjon se www.gravemelding.no

Brosjyre graving og legging av kabel på egen eiendom