Strømmen er borte, hva gjør jeg?

Hvis strømmen har gått hjemme hos deg må du først sjekke om det er et planlagt strømbrudd. Alle planlagte strømbrudd annonseres under driftsmeldinger på vår nettside.

Er det ikke et planlagt strømbrudd bør du gjøre dette: 

  • Hvis strømmen er helt borte skal du først sjekke hovedsikringen i sikringsskapet. Har du automatsikringer, skal bryteren vende opp eller proppen være trykket inn. Har du skrusikringer/patronsikringer, så skift disse. Det er vanskelig å se om det er brudd i disse.
  • Se om naboen har strøm. Hvis det er mørkt hos flere enn deg kan du ta kontakt med oss på telefon 71 58 10 00.
  • Hvis belysningen er svakere enn vanlig kan det komme av et brudd i en av hoved-eller inntakssikringene. Skift først hovedsikringene, skift inntakssikringer etterpå.

Les mer om rettigheter og regler ved strømbrudd på NVE sine nettsider.