Melding om installasjonsarbeid

Elektrisk arbeid på egen bolig eller fritidsbolig skal registreres av elektriker og meldes til Mellom AS. For en effektiv og elektronisk håndtering av installasjonsarbeid benytter vi tjenesten Elsmart.

Elektronisk registrering

For å registrere en melding om installasjonsarbeid elektronisk, gå til www.elsmart.com. Er du ny installatør, må du registrere deg som bruker først.

Fordeler ved å registrere installasjonsarbeid elektronisk:

  • Installatøren kan til enhver tid følge status på sin registrerte melding hos nettselskapet.
  • Raskere responstid, og bedre kvalitet på meldingene.
  • Det er gratis for installatøren å bruke systemet. 
Melding via papir
Papirmelding sendes til:

Mellom AS
Industriveien 1
6517 Kristiansund