Vi rydder i skogen

Vi rydder skog rundt våre kraftlinjer for å sikre en stabil strømleveranse til alle våre nabolag.

Hvorfor må skogen ryddes?

De fleste har opplevd at strømmen blir borte. Ofte skyldes dette at trær har veltet eller kommet for nær linjenettet. I slike tilfeller kan det også være fare for personsikkerhet, og derfor stiller myndighetene krav til en gitt avstand mellom linjen og vegetasjonen. Hvor ofte skogen må ryddes avhenger av hvor raskt vegetasjonen vokser i området.

Hvordan ryddes strømlinjene?

Lavspentlinjer og høyspentlinjer blir ryddet ved bruk av motorsag og ryddesag. Stubbene blir behandlet med roundup eller lignende. Ved skogrydding skal trærne kuttes slik at de mest mulig opprettholder sin naturlige form og styrke.

Ryddebredde på hver side av linjen:

  • Lavspent: 1,5 meter
  • Høyspent 22 kV: 8 meter
  • Høyspent 66 kV: 9-12 meter
  • Høyspent 132 kV: 15 meter

Hva må jeg gjøre selv?

Prydbusker og frukttrær ber vi vennlig om at du kutter selv. Det må da holdes betryggende avstand til strømførende ledninger, slik at det overhodet ikke er fare for å komme for nær disse med stiger og annet utstyr. Er du i tvil om avstand, og hvis nærførende linje er en høyspentlinje, bør du kontakte en utførende entreprenør. For å hindre unødvendig arbeid både for dere og for oss, må det ikke plantes høytvoksende busker, trær eller hekk i sonen under våre anlegg.

Juletrefelt

Har du etablert juletrefelt i høyspenningstraséen må disse være godt merket, og under 3 meter høye.

Før vi rydder i hagen din

Vi forsøker alltid å ta direkte kontakt før vi utfører arbeid i din private hage. Er du ikke til stede, kan mindre kvistarbeid utføres.

Vi rydder etter oss

Drivverdig virke vil bli ryddet og lagt i kraftlinjens trasé — fri fra stier, veier, grøfter, dyrket mark og gjerder.