Mellom AS

Om oss i Mellom

Vi er til for å sikre at nettet mellom oss som bor her virker. Alltid. Vår jobb er å forsterke, bygge ut og reparere nettet så det gir oss strøm på den bærekraftige måten. Vi vet at du sjeldent tenker på strømnettet, men hverdagen vår er helt avhengig av det; når vi setter på kaffetrakteren, lader elbilen, slår på lyset i klasserommet og på arbeidsplassen, bruker sensorene på fiskemærene eller når nødetatene skal finne frem til der du er for å yte øyeblikkelig hjelp. Alt må virke. Hele tiden.

Det er vår jobb å unngå at det stopper opp. Derfor skal vi sikre at linjene mellom bakker og berg, mellom by og land, mellom hus og hytte, mellom deg og meg, ja, mellom folk – alltid fungerer best mulig.

Sånn at vi alltid er påkobla resten av verden.

Karriere i Mellom
Hos oss får du arbeide med samfunnskritisk leveranse av energi, som bidrar til utvikling av regionen til vår. Vi søker engasjerte og kvalitetsorienterte energimontører, med relevant erfaring innen fagfeltet, samt en analytisk innkjøper som skal ha det overordnede ansvaret for innkjøpsarbeidet i Mellom.
Se ledige stillinger
Vi skiftet navn fra NEAS Nett til Mellom
Fra 2022 vil Mellom AS drifte strømnettet til 26.200 kunder på Nordmøre. – Det nye navnet rommer mye av den funksjonen vi har i regionen, sier daglig leder Knut Arne Vike.
Les pressemeldingen vår
Nøytral opptreden
En av forutsetningene for å nå målet om et effektivt kraftmarked, er et klart skille mellom monopolregulert og konkurranseorientert virksomhet. Det innebærer at nettfunksjonen ikke skal påvirke konkurranseforholdene i markedet.
Les mer om nøytral opptreden

Åpenhetsloven

Våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte skal være trygge på at våre produkter og tjenester er produsert på en måte som sikrer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette ansvaret ivaretar vi gjennom våre rutiner, kontrakter og avtaler for samarbeid. NEAS Konsern AS følger opp lovkravene på vegne av alle selskapene i konsernet. 

Redegjørelse

NEAS Gruppen gjennomfører kartlegginger av våre verdikjeder for å sikre at vi oppfyller kravene i Åpenhetsloven. Vår redegjørelse er klar for styrebehandling og vil bli lagt ut på denne siden når den er signert. Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon. 

Informasjon 

Har du spørsmål om vårt arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, ta gjerne kontakt med oss via skjemaet på NEAS Gruppens nettside. Les mer på konsernets hjemmeside.