Mellom AS

Om oss i Mellom

Vi er til for å sikre at nettet mellom oss som bor her virker. Alltid. Vår jobb er å forsterke, bygge ut og reparere nettet så det gir oss strøm på den bærekraftige måten. Vi vet at du sjeldent tenker på strømnettet, men hverdagen vår er helt avhengig av det; når vi setter på kaffetrakteren, lader elbilen, slår på lyset i klasserommet og på arbeidsplassen, bruker sensorene på fiskemærene eller når nødetatene skal finne frem til der du er for å yte øyeblikkelig hjelp. Alt må virke. Hele tiden.

Det er vår jobb å unngå at det stopper opp. Derfor skal vi sikre at linjene mellom bakker og berg, mellom by og land, mellom hus og hytte, mellom deg og meg, ja, mellom folk – alltid fungerer best mulig.

Sånn at vi alltid er påkobla resten av verden.

Ansatte