Krav på redusert forbruksavgift

Enkelte bedrifter har rett til fritak eller redusert forbruksavgift. Bedriften må selv dokumentere om kriterier for fritak eller redusert avgift er oppfylt.

Åpne egenerklæringsskjema

Kan min bedrift søke om redusert/fritak fra forbrukeravgiften?

Noen kunder kan søke om redusert avgift som for eksempel:

  • bedrifter innenfor industri, bergverk og arbeidsmarkedsbedrifter med næringskode 5000-33200 (SN2007)
  • Fjernvarmeprodusenter, datasentret, skip i næring og bedrifter innen avfall/sortering.

Forbruksavgiften er regulert i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (saf) og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

Redusert forbruksavgift

Hvilken næringskode en bedrift skal ha avgjøres av Enhetsregisteret i Brønnøysund

  • Kunden skal bekrefte skriftlig næringshovedområde til nettselskapet med utskrift fra Enhetsregisteret som viser berettiget næringskode. Dokumentasjonskravet er nærmere beskrevet i saf jf. § 3-12-11 .
  • Den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen. jf. saf § 3-12-4 til og med 3-12-10
  • All elektrisk kraft som leveres til en bedrift i ett bygg blir belastet med redusert forbruksavgift forutsatt at produksjonsdelen utgjør mer enn 20% av det totale arealet.

 

Søk via mail

Du kan sende inn søkanden din på mail til: kundeservice@mellom.no.

Pass på å legg ved ferdig utfylt egenerklæringsskjema og dokumentet fra Enhetsregisteret som bekrefter næringshovedområde og viser berettiget næringskode.

Eventuelle endringer som skjer fortløpende, må meldes umiddelbart til Mellom AS. Bedrifter som har fått innvilget reduksjon eller fritak må oppdatere sin dokumentasjon hvert år på Min Side.