Hva er leveringsplikt?

Hvis du ikke har inngått en avtale med en strømleverandør, er ditt nettselskap pliktig til å levere strøm til deg. Dette kalles leveringsplikt, og er vedtatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Vår anbefaling

Leveringsplikt er en dyr avtale for deg som kunde, og vi anbefaler derfor at du så raskt som mulig inngår avtale med en strømleverandør. Kunder med strømleveranse på leveringsplikt hos Mellom AS får en pris som svinger i takt med kraftmarkedet. I tillegg til oppgitt pris på strøm levert i henhold til leveringsplikten, kommer nettleien og offentlige avgifter.

Strømpriser

Har du strøm med leveringsplikt får du strøm til ordinær spotpris fra Nord Pool de første 6 ukene. Et fastbeløp på kr. 33,- pr. måned pr. måler, og et påslag 4,99 øre/kWh inkl.mva som inkluderer Elsertifikater, påløper fra oppstart.

Etter 6 uker tillegges et ekstra påslag på 6,25 øre/kWh inkl. mva på spotprisen fra Nord Pool. Strøm leveres i henhold til nettselskapets lovpålagte leveringsplikt.

Du står fritt til å velge mellom mange forskjellige strømleverandører. På Strømpris.no kan du enkelt sammenligne strømpriser og finne de beste strømavtalene. Strømpris.no er en gratis tjeneste fra Forbrukerrådet. 

Til strompris.no