Hva er leveringsplikt?

Hvis du ikke har inngått en avtale med en strømleverandør, er ditt nettselskap pliktig til å levere strøm til deg. Dette kalles leveringsplikt, og er vedtatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Vår anbefaling

Leveringsplikt er en dyr avtale for deg som kunde, og vi anbefaler derfor at du så raskt som mulig inngår avtale med en strømleverandør. Kunder med strømleveranse på leveringsplikt hos Mellom AS får en pris som svinger i takt med kraftmarkedet. I tillegg til oppgitt pris på strøm levert i henhold til leveringsplikten, kommer nettleien og offentlige avgifter.

Strømpriser

Mellom AS sin pris på strøm, levert i henhold til nettselskapenes lovpålagte leveringsplikt, følger elspotprisen (BørsPris) hos Nord Pool, tillagt et påslag på 6,25 øre/kWh. Velges ikke kraftleverandør innen seks uker tilkommer et fastbeløp på 33,- kr/mnd. per måler.

Du kan velge mellom mange forskjellige strømleverandører.
På Forbrukerrådets side strompris.no finner du en oversikt over avtaler og strømleverandører.