Hva er leveringsplikt?

Hvis du ikke har inngått en avtale med en strømleverandør, er ditt nettselskap pliktig til å levere strøm til deg. Dette kalles leveringsplikt, og er vedtatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Vår anbefaling

Leveringsplikt er en dyr avtale for deg som kunde, og vi anbefaler derfor at du så raskt som mulig inngår avtale med en strømleverandør. Kunder med strømleveranse på leveringsplikt hos Mellom AS får en pris som svinger i takt med kraftmarkedet. I tillegg til oppgitt pris på strøm levert i henhold til leveringsplikten, kommer nettleien og offentlige avgifter.

Strømpriser

Strøm leveres i henhold til nettselskapets lovpålagte leveringsplikt.

Med leveringsplikt får du strøm til spotpris fra Nord Pool med et påslag på 6,25 øre/kWh. I tillegg faktureres et tillegg på 4,99 øre/kWh til inndekning av lovpålagte Elsertifikater.

En pålagt prisøkning etter 6 uker skal motivere deg til å skaffe deg en ordinær kraftleverandør.

Hos oss er dette tillegget satt til 33,00 kr/mnd.

Denne prisøkningen utgår foreløpig frem til 1.juli 2024 i påvente av nye retningslinjer fra myndighetene.

Priser er inkl. mva.

Du står fritt til å velge mellom mange forskjellige strømleverandører. På Strømpris.no kan du enkelt sammenligne strømpriser og finne de beste strømavtalene. Strømpris.no er en gratis tjeneste fra Forbrukerrådet. 

Til strompris.no