Hvordan fungerer den nye måleren?

De nye strømmålerne registrerer hvor mye strøm (antall kilowattimer) du bruker hver time i døgnet, men er tilrettelagt for målinger helt ned på kvartersnivå. Informasjonen samles opp og sendes automatisk inn til nettselskapet én gang i døgnet.