Hvordan fungerer den nye måleren?

De nye strømmålerne registrerer hvor mye strøm (antall kilowattimer) du bruker hver time i døgnet, men er tilrettelagt for målinger helt ned på kvartersnivå. Informasjonen sendes automatisk inn til nettselskapet fire ganger i døgnet. Hver natt sendes den oppsamlede informasjonen om foregående døgn til den nasjonale databasen Elhub, som igjen formidler dette til kraftleverandørene. 

Dermed kan du som kunde se disse dataene i strømappen din til frokost dagen etter. Dersom du ønsker hyppigere data direkte til din mobil kan du hente ut dette fra måleren via en HAN-port leser. Du kan selv bestille åpning av din HAN-port her.