Det lokale strømnettet må forbli lokalt

Det regionale nettet i fylket vårt er til salgs, og Statnett har inngått intensjonsavtale med Mørenett. Dette kan i ytterste konsekvens gi våre kunder høyere nettleie, økte driftskostnader og svekket forsyningssikkerhet.

Norges kraftforsyning eies og driftes av Statnett, og skal fremover bestå av anlegg på 300kV og 420kV. Etter store investeringer mellom Sogndal og Ørskog, vil Statnett overdra det gamle 132kV-transmisjonsnettet til regionale aktører for videre drift.

Uten å gjennomføre en konsekvensutredning har Statnett inngått intensjonsavtale med Mørenett, noe NEAS mener kan få store konsekvenser for oss i Nordmøre og Romsdal. Statnetts plan er å inngå kjøpskontrakt med Mørenett før årsskiftet, med overtakelse fra 1. januar 2020. Prosessen har vært lukket og styrt av NVE uten politisk innflytelse.

NEAS inngikk tidligere i år et samarbeid med tre andre lokale nettleverandører for å danne selskapet Nordmøre og Romsdal Regionalnett AS (NRR), for å kunne kjøpe den delen av nettet som ligger i vår region.

Vil koste oss 44 millioner årlig

NEAS og resten av NRR mener det er alvorlig om Statnett gjennomfører et salg av 132kV-nettet, uten at politiske myndigheter har vært involvert.

- Spørsmålet om hvem som skal eie og drive det viktige regionalnettet i framtiden, er et spørsmål om strategisk og kritisk infrastruktur. Dette er en politisk sak som ikke kan overlates til administrative vedtak, sier adm.dir. Knut Hansen i NEAS. Hansen er også styreleder i NRR.

Mørenett har verken anlegg eller drift i nordfylket. Dette kan føre til flere titalls millioner i høyere nettleie for abonnementene våre i Romsdal og på Nordmøre. NEAS er også bekymret for forsyningssikkerheten, driftssikkerheten og beredskapen ved å sette bort strømnettet til en aktør som ikke har tilstedeværelse i regionen vår.

I kroner kan salget koste NRR 44 millioner kroner årlig, og nettleien på Sunnmøre vil reduseres med det samme.

Usikkert å selge nettet til en aktør uten drift og nett i regionen

Møre og Romsdals fylkeskommune har i brev til Statnett, NVE og Olje- og energidepartementet krevd at salget og konsekvensene for innbyggere og næringsliv må konsekvensutredes før salget gjennomføres. Også lokalpolitiker Jenny Klinge i SP har bedt Olje- og energiministeren komme på banen. Vetle Wang Solheim fra Høyre ber om opprydding, og at aktørene som har spørsmål i saken får gode svar så snart som mulig.

- Med tanke på drift, vedlikehold, sikkerhet og beredskap er det knyttet stor usikkerhet rundt å selge nettet til en aktør som per i dag ikke har nett eller drift i regionen. Vi kan ikke se at disse konsekvensene er tilstrekkelig utredet. Ei heller har de lokale og regionale instansene blitt tatt med på høring. Vi ber om at Møre og Romsdals fylkeskommunes bønn blir hørt, og at det gjennomføres en konsekvensutredning i forkant av et eventuelt salg med politisk høring, sier Knut Hansen.

NEAS ber om at prosessen enten stilles i bero, eller at Statnett går i dialog med oss for å sikre en løsning i saken som ikke slår negativt ut for våre kunder, næringslivet og nettaktører i Nordmøre, Romsdal og Trøndelag.