Skader ved lynnedslag.

Skader ved lynnedslag

Sitter du med en ødelagt TV eller vaskemaskin etter lynet slo ned?
Ved lynnedslag kan det elektriske anlegget i boligen få overspenning og ødelegge elektriske apparater. Har du installert et overspenningsvern, leder det overspenninger til jord før de kommer inn og gjør skade.

Hva gjør jeg etter et lynnedslag?

Etter et lynnedslag bør du holde det elektriske anlegget under oppsikt. Enkelte skader kan svekkes av lynnedslag, og vil først vises etter et par uker. Elektronisk utstyr er mest utsatt, men også varmtvannsbereder, kjøleskap og fryser kan få skader.

Hvordan oppdage skader

Utfordringen etter et lynnedslag er at skadene ikke er så lett å få øye på. Sjekk stikkontakter, koblingsbokser, brytere og kabler for synlige skader. Misfarging og/eller brente flekker kan indikere skade. Kjenn også etter om utstyret er unormalt varmt. På nyere elektriske anlegg skal det være montert overspenningsvern. Disse må kontrolleres etter lynnedslag. Har de skiftet farge enten fra hvit til sort, eller fra grønn til rød, må de skiftes ut.

Sikre deg mot brann og skader

Trekk ut støpselet

Når støpselet ikke er plugget i stikkontakten, har du garanti for at elektriske apparater ikke blir ødelagt som følge av overspenninger.

Trekk ut nettverks- og antennekabler

Overspenning finner også veien gjennom kabler til TV, fasttelefon og internett. Derfor bør du trekke ut disse kablene for å unngå skader på utstyret når det lyner. Det holder å trekke ut kablene som går ut av huset, dersom dette er mulig.

Installer overspenningsvern

Et overspenningsvern leder overspenningene vekk fra anlegget. Dette reduserer faren for at elektrisk utstyr blir skadet ved lynnedslag eller forstyrrelser i elverkets nett. Det stilles krav til overspenningsvern I elektriske anlegg installert etter 1. juli 2010. Har du et eldre anlegg bør du kontakte en elektriker for å få installert overspenningsvern.