Dine opplysninger er i trygge hender

Personvernerklæring 

Mellom tar personvern på alvor og alle som jobber i selskapet skal gjøre sitt for å trygt ta vare på alle personopplysninger vi behandler.

Vi jobber kontinuerlig med å overholde kravene som stilles i EU’s personvernforordning. Forordningen heter GDPR – General data protection Regulation.

Denne erklæringen skal forklare hvordan vi behandler personopplysninger:

  • Når samler vi inn personopplysninger
  • Hvordan bruker vi opplysningene
  • I hvilke situasjoner videreformidler vi opplysninger til tredjepart
  • Hvordan passer vi på at opplysningene behandles og ivaretas på en sikker måte.

Personvernerklæringen omhandler bruken av de tjenestene vi utfører knyttet til bygging, vedlikehold og modifikasjoner av distribusjonsnettet for strøm i vårt konsesjonsområde.

Object reference not set to an instance of an object.