Dine opplysninger er i trygge hender

Personvernerklæring 

Mellom tar personvern på alvor og alle som jobber i selskapet skal gjøre sitt for å trygt ta vare på alle personopplysninger vi behandler.

Vi jobber kontinuerlig med å overholde kravene som stilles i EU’s personvernforordning. Forordningen heter GDPR – General data protection Regulation.

Denne erklæringen skal forklare hvordan vi behandler personopplysninger:

 • Når samler vi inn personopplysninger
 • Hvordan bruker vi opplysningene
 • I hvilke situasjoner videreformidler vi opplysninger til tredjepart
 • Hvordan passer vi på at opplysningene behandles og ivaretas på en sikker måte.

Personvernerklæringen omhandler bruken av de tjenestene vi utfører knyttet til bygging, vedlikehold og modifikasjoner av distribusjonsnettet for strøm i vårt konsesjonsområde.

Spørsmål og svar

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Hvilke personopplysninger registrerer vi?

Vi samler inn personalia slik at vi kan utføre avtalen om nettilknytning vi inngår med deg.

Dette er f.eks.

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Epostadresse
 • Fødselsdato/personnr.
 • Bank kontonummer
 • Målepunkt ID

Vi samler også inn måle- og forbruksdata, samt tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post.

Fra websidene våre kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden.

NEAS Nett samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.

Hvem er ansvarlig for behandlingen av persondata?

Behandlingsansvarlig er NEAS AS, org. nr. 960684737, Industriveien 1, 6517 Kristiansund.

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

Vi samler inn personopplysninger om deg:

 • Når du bestiller nettilknytning hos oss.
 • Når du bruker strøm, der dette er lovpålagt eller dette må til for å kunne levere.
 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, i sosiale medier eller via websidene våre.
 • Når vi samler inn personopplysninger fra andre legitime kilder, som tredjeparts datainnsamlere, offentlige kilder eller sosiale nettverk. Vi bruker bare disse dataene hvis du har gitt aktuelle kilder samtykke til at de kan dele personopplysningene dine.
 • Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og NEAS Nett.
 • Når vi planlegger et tilsyn utført av Det lokale el-tilsyn.
Hva er formålet med innsamlingen av personopplysninger?

Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig for å levere tjenesten og utføre de oppgavene som er nødvendig for at du skal få levert strøm. I tillegg gjøres dette for å administrere kundeforholdet og hjelpe deg hvis det oppstår problemer med leveransen eller den for eksempel må stoppe når vi finner feil og må utbedre. Vi samler også inn opplysninger om leverandører, partnere og personer som søker jobb eller jobber hos oss.

Vi bruker opplysningene dine til følgende formål:

 • Sende deg informasjon om produktene og tjenestene som du har kjøpt fra oss.
 • Svare på et «kontakt meg»-skjema eller andre webskjemaer du har fylt ut på NEAS sine websider eller i sosiale media, f.eks for å få hjelp til noe relatert til strømnettet.
 • Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post, chat eller telefonsamtaler). 
 • Utføre avtale- og/eller kontraktsmessige forpliktelser som skal til for å gjennomføre din bestilling, fakturere deg samt andre gjøremål i denne forbindelse.
 • Varsle deg om avbrudd i tjenestene våre (driftsmeldinger).
 • Bruke opplysningene til å ivareta sikkerheten i våre anlegg og beskytte oss mot urettmessig bruk av strømnettet.
 • Statistikk og analyseformål for å bedre leveringskvaliteten.
 • Gjennomføre og planlegge tilsyn.
 • Behandle en jobbsøknad. 
Hvorfor kan vi samle inn personopplysninger om deg?

Innsamling av personopplysninger basert på samtykke 

Vi samler inn personopplysninger ved hjelp av skjemaer som lagrer dokumentasjonen knyttet til samtykket som gis av den enkelte. Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert i systemene våre.

Innsamling av personopplysninger basert på avtaler

Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.

Innsamling av personopplysninger basert på berettiget interesse 

Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til den registrerte ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom NEAS og den som er registrert. Vi informerer alltid enkeltpersoner om hvilke personvernrettigheter de har, og om formålet med å samle inn personopplysninger

Hvor lenge lagrer vi personopplysningen om deg?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, så lenge dette ikke er i konflikt med gjeldende lover og regler for oppbevaring av personopplysninger

Minimal lagringstid før sletting er det prinsippet vi jobber etter. Vi vurderer derfor dette mot behovet for å svare på henvendelser fra deg eller løse mulige utfordringer med leveransen eller tidligere leveranser. Vi må også vurdere dette mot potensielle krav ifm tilbakebetalinger eller utbetalinger i forhold til f.eks. tvister.

Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en periode etter din siste samhandling med oss.  Når lagringen ikke er nødvendig lengre, slettes de. I noen tilfeller kan vi behandle opplysningene for statistiske formål, men i slike tilfeller vil opplysningene bli anonymisert.

Hvilke rettigheter har du til dine personopplysninger?

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine: 

 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene som er registrert
 • Rett til å be om å korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare slike data. 
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine.
 • Rett til å be om overføring av personopplysningene dine og om mulig videresende disse opplysningene direkte til en annen dataansvarlig når dette er relevant.
 • Rett til å be om at databehandlingen stoppes og når dette lovlig kan gjøres. 
 • Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og/eller direkte markedsføring.
Hvordan bruker NEAS informasjonskapsler (cookies) på internett?

Informasjonskapsler, eller «cookies», er en liten tekstfil som lagres på din pc, nettbrett eller smarttelefon. Hensikten er å øke brukervennligheten for deg som kunde og hjelpe oss å forbedre våre verktøy for å kommunisere effektivt.

Informasjonskapslene kan eksempelvis inneholde brukerinnstillinger og informasjon om hvordan du har navigert og brukt vår nettside, hvilken nettleser du bruker og tilsvarende atferd på nettsteder vi samarbeider med.   

Tredjeparts informasjonskapsler brukes til å måle og analysere hvordan våre nettsider blir brukt slik at vi kan optimalisere funksjonalitet for brukeren av internettsidene. Eksempler her er registrering av hvilken nettleser som brukes slik at visningen kan tilpasses og analyse av hvor man leter etter informasjon for å forbedre navigasjon og lettere finne fram til den informasjonen man søker.

Vi benytter også informasjonskapsler/cookies som brukes ved for eksempel annonsetjenester (som remarketing) og "widgets" fra sosiale nettverkstjenester.

Vi setter følgende informasjonskapsler på våre nettsider for:

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager

Deaktivere sporing

Hvis du ikke ønsker å bli sporet og ønsker å forbli mer anonym på nettet anbefaler vi at du besøker nettvett.no der de beskriver hvordan du bl.a kan slette informasjonskapsler. Du kan også følge guiden til NRK for å skru av eller på JavaScript som blir benyttet til Facebook Pixel og andre sporingstjenester som ikke benytter informasjonskapsler.

Kan vi dele personopplysningene med noen?

Vi kan dele personopplysningene med andre, men da er dette streng regulert og skal gjøres på en sikker måte slik at kravene i personvernforordningen tilfredsstilles. Utenom forholdene som beskrevet under, selger eller deler ikke vi data med noen tredjepart der det ikke er lovpålagt.

Tredjeparts tjenesteleverandører som jobber på våre vegne

Vi kan sende opplysningene dine videre til våre underleverandører og andre databehandlere med det formål at de skal levere tjenester til deg på våre vegne. Vi inngår databehandleravtaler med slike leverandører. 

Tredjeparts produktleverandører som vi samarbeider med

Vi samarbeider tett med ulike tredjeparter som behandler data for oss. Dette er leverandører vi bruker til å utføre tjenester for oss slik at vi kan oppfylle avtalen og leveransen til deg som kunde. Vi inngår databehandleravtaler med slike leverandører.

Lovpålagt offentliggjøring

Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov, eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å ivareta våre interesser, f.eks. i forbindelse med rettslige prosesser.

Eksterne databehandlere

Vi oppretter databehandleravtaler med leverandører som behandler personopplysninger på våre vegne. Avtalene regulerer hvordan dataene skal behandles på vegne av NEAS. Dette er nødvendig for å gjennomføre de forskjellige forretningsprosessene som skal til for å utøve vår virksomhet.

Alle disse leverandørene må tilfredsstille kravene i personvernforordningen og følge nødvendige sikkerhetsstandarder for datasikkerhet. 

NEAS kan gi tilgang til anonymiserte og akkumulerte data til andre, men da samsvarer dette med gjeldende lovgivning.

Hvordan tar vi vare på personopplysningene dine?

Vi skal behandle personopplysningen på en sikker måte slik at integritet, konfidensialitet og tilgang ivaretas. Tiltak mot utilsiktet eller ulovlig spredning, ødeleggelse og endringer er viktig for NEAS. Dette gjør vi ved å ha kontinuerlig fokus på IT-sikkerhetsarbeide med risikovurderinger og etterlevelse av standarder for slike aktiviteter. Nødvendige sikkerhetstiltak vurderes mot risiko forbundet med vår behandling av personopplysninger. Kravene overføres også til eksterne databehandlere.

Hvor kan du henvende deg om personopplysninger til NEAS?

Hvis du har spørsmål om måten personopplysningene dine behandles på, kan du i første omgang kontakte oss på e-post personvern@neas.mr.no eller ringe oss på tlf 71565525.

Du har også rett til å henvende deg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene vedrørende vår behandling av personopplysninger, såfremt du mener at vi ikke gir tilstrekkelig og korrekt tilbakemelding. Tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet, www.datatilsynet.no.

Kan denne personvernerklæringen endres?

Denne erklæringen er gjenstand for revisjoner som følge av endrede krav eller vårt kontinuerlige forbedringsarbeide. Erklæringen kan derfor bli endret uten varsel, men vi vil gjøre vårt beste for å informere deg som kunde om viktige endringer.