Priser og vilkår

Oppsigelse av abonnement 
Flytting og oppsigelse av abonnement varsles Mellom AS. Benytt gjerne e-post kundeservice@mellom.no eller ta kontakt med vårt lokale Kundesenter på telefon 71 56 55 55

Priser stenging/ Gjenåpning av anlegg
Stenging i forbindelse med mislighold av betaling, tekniske mangler e.l.:
Stenging utføres uten omkostninger. 
Gjenåpning kr. 625,- yrkesdager mellom kl.08.00–15.00. Utenom denne tid kr.1.733,-.

Priser til/frakobling av byggestrømkasser

Kr. 3.500,-. Prisen gjelder kun arbeidet utført av Nettselskapet. Øvrige kostnader vil kunne påløpe fra installatør.


Øvrige stenginger:
Stenging i forbindelse med kunders egeninitierte årsaker, som f.eks. ved lengre fravær:
Stenging kr. 625,-. Gjenåpning kr. 625,- (totalt kr. 1250,-) yrkesdager mellom
kl.08.00–15.00. Utenom denne tid kr.1.733,-.
Gjenåpning kr. 1.733,- (totalt kr. 3.466,-).

Målertjenester 
Etter ønske fra kunde: kr. 1990,- 
Frafalles ved feil i måler 

Gebyr for ikke-automatiske strømmålere
Strømmålere uten kommuniksjonsmodul får et årsgebyr på kr 1330,-. Gebyret baseres på merkostnaden nettselskapet har for å håndtere jobben.

Mer informasjon om gebyret hos NVE:

https://www.nve.no/stromkunde/gebyr-for-manuell-avlesing/


Alle prisene er inkludert 25 % merverdiavgift.

For øvrig gjelder Energi Norge sin standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning for privatkunder.

Energi Norges standard vilkår for nettleie og tilknytning for næringskunder.