Fra 2022 vil Mellom AS drifte strømnettet til 26.200 kunder på Nordmøre.

Kristiansund, 30. november 2021

– Det nye navnet rommer mye av den funksjonen vi har i regionen, sier daglig leder Knut Arne Vike.

Navneendringen kommer som følge av myndighetenes krav om at alle nettselskaper fra 1.1.2022 skal skilles klart fra andre deler av kraftselskapet som leverer TV, internett, telefoni og strøm til kundene sine. Her på Nordmøre betyr det at NEAS ikke skal ha noen konkurransemessige fordeler i kampen om kundene. 

– Vi var innom en rekke forslag til nytt navn og involverte også alle ansatte i prosessen. Navnet Mellom gikk seirende ut, og innfridde så godt som alle kriteriene vi hadde definert i starten. Vi ønsket oss et norsk navn som reflekterer det vi driver med, var samlende og skilte seg litt ut fra alle de andre nettselskapene. På den annen side skulle ikke navnet begrense oss geografisk eller være en kryptisk forkortelse, sier Vike.

Foto: Pål Sunde / Tidens Krav

– Vi er jo til for å sikre at nettet mellom oss som bor her på Nordmøre virker. Jobben vår er påse at linjene mellom bakkar og berg, mellom by og land, mellom hus og hytte, mellom deg og meg, ja, mellom folk – alltid fungerer best mulig. Derfor mener vi det nye navnet rommer mye av den funksjonen vi har i regionen, påpeker Knut Arne Vike.  

Samtidig vedgår han at bolig- og bedriftseiere sjelden tenker på strømnettet.

– Men vi som jobber i nettselskapet Mellom, er veldig klar over hvor avhengig folk er av det; når vi setter på kaffetrakteren, lader elbilen, slår på lyset i klasserommet og på arbeidsplassen, bruker sensorene på fiskemærene eller når nødetatene skal finne frem til der du er for å yte øyeblikkelig hjelp. Alt må virke. Hele tiden. Derfor tar vi mandatet vi har på største alvor, sier Vike.

I de siste årene har NEAS vært blant de 10 beste i det vi kan kalle for norgesmesterskapet i å levere en mest mulig stabil strømforsyning

- Å sikre nordmøringene en strømleveranse med stabilitet i toppsjiktet er vi veldig fornøyde med. Spesielt med tanke på den spredte geografien og de røffe værforholdene vi tross alt har her ute ved kysten. Det viser at den offensive satsingen vår innen sikker strømforsyning gir resultater, og det skal vi selvsagt fortsette med i Mellom, sier Knut Arne Vike.

Han understreker at bortsett fra navnet så er selskapet fortsatt det samme – med de samme dyktige fagfolkene.

– Vi skal fortsatt ivareta oppdraget vårt som en stolt leverandør av strømnettet på Nordmøre, slik at det er mulig å fortsette å leve og utvikle seg her i regionen på den bærekraftige måten. Nå gleder vi oss til å vise oss frem med ny logo på biler, bekledning og i de digitale kanalene våre så snart det er klart, sier Knut Arne Vike.

Kontaktperson 
Knut Arne Virke, Daglig leder i Mellom AS
Mob: 91862933. E-post: knutv@neas.mr.no