Mellom AS utsetter innføringen av ny nettleie

(Kristiansund,20 desember 2021) NEAS Nett som bytter navn til Mellom AS fra 1.januar 2022, følger den politiske oppfordringen om å utsette innføringen av ny nettleiemodell fra nyåret. Det betyr at nettleien for Mellom AS videreføres med samme modell og priser som vi har i dag.

Stortinget vedtok i sommer innføringen av ny nettleiemodell med oppstart 1.januar 2022. Arbeidet med å innføre de nye strukturene for nettleien har pågått gjennom ti år og tre høringer. Formålet med endringen er å få enda mer ut av det strømnettet vi har, slik at vi sparer samfunnet for unødvendige investeringer i strømnettet og nettleien.

Mellom AS har sammen med bransjen forberedt seg godt til overgangen til ny modell fra nyåret. Alt er lagt til rette for å tilfredsstille kravene myndighetene har stilt til nettselskapene. Nå utsetter regjeringen gjennomføringen av lovendringen, og setter ny nettleiemodell på vent.

- En snuoperasjon i tolvte time er selvsagt ikke det ideelle når det meste er på plass for den nye modellen. Dette er tross alt en nyordning myndighetene selv har påført nettselskapene fra 1.januar 2022. Men vi innretter oss selvsagt til Stortingsflertallet, og utsetter den nye nettleiemodellen, sier Knut Arne Vike i Mellom AS.

Overfor kundene beklager Knut Arne Vike uklarhetene dette har skapt omkring nettleien for 2022.

- Vi oppdaterer nå informasjonskanalene våre, slik at kundene får oppgitt den korrekte nettleien for 2022, avslutter Vike.

Se nettleiepriser for 2022


Kontaktperson 
Knut Arne Virke, Daglig leder i Mellom AS
Mob: 91862933. E-post: knutv@mellom.no