Meld flytting

Fyll ut dette skjemaet kun hvis du har pliktleveranse fra Mellom. Har du en annen strømleverandør må du kontakte de for å melde flytting.

Hvis du er leietager, hør med huseier om strømmen skal stenges. 

For å kunne håndtere din henvendelse blir skjemaet lagret. Les om hvordan vi håndterer personvern her.

Meld flytting

Fyll ut dette skjemaet kun hvis du har pliktleveranse fra Mellom. Har du en annen strømleverandør må du kontakte de for å melde flytting.

Hvis du er leietager, hør med huseier om strømmen skal stenges. 

For å kunne håndtere din henvendelse blir skjemaet lagret. Les om hvordan vi håndterer personvern her.

Fornavn og etternavn *
(Vennligst skriv inn ditt navn)
Fødselsdato *
(Fyll inn din fødselsdato)
Gateadresse *
(Fyll inn din gateadresse)
Postnummer *
(Vennligst skriv inn ditt postnummer)
Mobilnummer *
(Fyll inn ditt mobilnummer)
E-post *
(Fyll inn din e-postadresse)
MålepunktID *
(Skriv inn din målepunktID)
Din målerpunkt-ID består av 18 siffer og starter på 7070575000. De åtte sifrene etter dette er unikt for din måler. Du finner målerpunktID på fakturaspesifikasjon.
Målernummer *
(Fyll inn ditt målernummer)
Målernummeret er et 16-sifret serienummer som står på strømmåleren du har i sikringsskapet i din bolig. Du finner den også på strømfakturaen din.
Målerstand
()
Dato for opphør *
(Fyll inn dato for opphør)
Opphørsdato kan kun settes til to dager frem i tid pga regler i Elhub.