Varsel om strømbrudd

I oversikten på våre nettsider vises planlagte strømbrudd i høyspenningsnettet. Vi sender SMS til berørte kunder, så fremt vi har registrert mobilnummer. 

Opplever du strømbrudd uten at du har fått melding eller at det vises på nettsiden, kan årsaken være en feil hjemme hos deg eller i lavspenningsnettet. Ved skader eller mangler på strømnett er det viktig at du tar kontakt med oss slik at vi får rettet opp i feilen. Meld inn strømbrudd på telefon 71 58 10 00.