Kan jeg få kompensasjon ved strømbrudd?

Nettkunder som opplever strømbrudd over 12 timer sammenhengende kan få utbetalt kompensasjon. Skader på materiell som fryser, kjøleskap m.m. skal meldes til den enkelte sitt forsikringsselskap.

Hva er et langvarig avbrudd?

  • Et langvarig avbrudd er når strømmen er borte i mer enn 12 timer.
  • Tiden som regnes er frem til tidspunktet du har fått tilbake strømmen.
  • Har det blitt tilkoblet aggregat regnes dette som at strømforsyningen er gjenopprettet.
  • Flere påfølgende avbrudd blir sett på som sammenhengende om man ikke har stabil strømforsyning i minimum to timer i strekk.
  • Et kortvarig avbrudd på mindre enn tre minutt regnes ikke som et avbrudd på de to timene med normal forsyning.

Hvem har rett til kompensasjon?

  • For å ha rett til utbetaling må du være kunde av nettselskapet.
  • Leietakere har ikke rett på kompensasjon. Dette gjelder også beboere i kommunale boliger eller borettslag.
  • Det utbetales kun en kompensasjon per kunde, uavhengig av om du har flere anlegg/tilknytingsavtaler. Om kravet på de to er ulike, er det den høyeste kompensasjonen som gjelder. Dette gjelder også kommuner eller virksomheter med mange abonnement.
  • For fritidsboliger kan ikke en samlet årlig kompensasjon overstige forventet innbetalt nettleie for samme år.

Les om rettigheter og regler ved langvarig strømbrudd - NVE