Hvordan registrere jeg meg til SMS måleravlesning?

Kunde med 1 måler:
Du skriver meldingen : neas reg <kundenummer> <målernummer>
Meldingen sendes til 2258.
Eksempel: neas reg 1234 4564

Kunde med flere målere og med samme kundenummer i NEAS nettområde:
Du skriver meldingen : neas reg <kundenummer> <målernummer 1>
Meldingen sendes til 2258.
Eksempel: neas reg 1234 4564

Du skriver meldingen : neas reg <kundenummer> <målernummer 2>
Meldingen sendes til 2258.
Eksempel: neas reg 1234 4565

Har du flere målere med ulike kundenummer registrerer du dette på samme måte som for kunde med 1 måler - hver måler må registreres hver for seg.

Etter å ha sendt registreringen vil du motta en kvitteringsmelding som bekrefter mobilnummeret og at du nå er klar til å foreta måleravlesning med mobiltelefonen din. Husk at det er mobiltelefonnummeret ditt som etter registreringen er knyttet opp mot kundenummeret og målernummeret. Bytter du telefonnummer må du registrere deg på nytt.