Avmelding SMS-tjeneste

Du kan melde deg av måleravlesning via SMS når du vil:

Kunde med 1 måler
Du skriver meldingen : neas stop <kundenummer> <målernummer>
Meldingen sendes til 2258.
Eksempel: neas stop 1234 4564

Kunde med flere målere og med samme kundenummer i NEAS nettområde
Du skriver meldingen : neas stop <kundenummer> <målernummer 1>
Meldingen sendes til 2258.
Eksempel: neas stop 1234 4564
Du skriver meldingen : neas stop <kundenummer> <målernummer 2>
Meldingen sendes til 2258.
Eksempel: neas stop 1234 4565

Etter å ha sendt meldingen vil du motta en kvitteringsmelding som bekrefter utmeldingen.