Hvilke samfunnsgevinster gir automatiske målere?

Automatiske strømmålere er et viktig ledd i utviklingen av et smartere og mer effektivt strømnett. På sikt kan samfunnsgevinstene bli betydelige, spesielt gjennom sparte investeringer i strømnettet — noe strømkundene ellers må betale for. I et større perspektiv betyr det også at mer fornybar energi kan frigjøres til å erstatte fossil energibruk på ulike områder i samfunnet. Det vil være en seier for miljøet.