Helikopterbefaring sikrer strømnettet

Fra torsdag 2.mai vil vi starte inspeksjon av strømnettet vårt. Dette vil gjøres med helikopter, og vil foregå over hele Nordmøre de kommende 2 ukene.

Mellom er blant nettselskapene med best leveringssikkerhet i Norge. Helikopterbefaring er en viktig del av vedlikeholds – og driftsarbeidet vårt for å oppnå en stabil strømforsyning. Myndighetene pålegger nettselskapene minst en inspeksjon i året.

Strømnettet som skal inspiseres strekker seg over 1067 km. Med Nordmøres varierte typografi, er helikopter spesielt godt egnet for en effektiv befaring.Om bord i helikopteret er det 4 personer som observerer og registrerer avvik. Det er hovedsakelig tilstanden på stolper og traverser som inspiseres. I tillegg ser man etter skader etter hakkespetten, rustne stag og barduner. Også manglende skilting registreres.

Tar hensyn til natur og dyr

Helikopterbefaring vil innebære lavtflyging langs strømlinjene våre. Selv om dette vil medføre forstyrrelser som støy, har vi fokus på å gjøre befaringen så skånsom som mulig for lokalmiljøet. Vi forsøker vi å holde mest mulig avstand fra blant annet kyr på beite og gårdsbruk generelt. Her har vi opparbeidet oss et register over steder vi kan ta spesielle hensyn til.

I forhold til årstiden er vi tidlig ute med befaringen, slik at vi ikke forstyrrer hekkesesongen for fuglene. En annen fordel med å gjøre flyvningene om våren er mindre løv på trærne. Mindre vegetasjon gjør det lettere å oppdage avvikene.

Samarbeid med erfaren aktør

Helikopterbefaringen gjøres i samarbeide med Helitrans, De har mer enn 30 års erfaring med slike oppdrag.

Befaringen vil foregå i en periode på ca. 2 uker. Da vil resultatene analyseres grundig, og de nødvendige tiltakene gjennomføres før vinteren setter inn.

Sluttresultatet vil være en fortsatt stabil forsyning med opptid på 99,99%.