Fornyelse av strømnettet styrker forsyningen til Nordmøre

I disse dager starter arbeidene med å fornye strømlinjen fra Rensvik til Engviklia i Averøy. Oppgraderingen er et ledd i et større utbyggingsprosjekt for å sikre fremtidenes behov for strøm til regionen vår.

Den nye traseen vil stort sett følge den samme som i dagens linje. Det betyr at natur og miljø er godt ivaretatt tross doblingen av kapasiteten. Mastene bygges i kompositt fremfor kreosot. Dette er et langt mer miljøvennlig og bærekraftig materialvalg, noe som underbygger Mellom sine bærekraftsmål.

Informasjon til publikum

Underveis i oppgraderingen vil det foregå anleggsarbeider i, og ved linjetraseen. I tillegg vil tilførselsveier bli brukt for å komme til og fra traseen med utstyr og personell. 

Det vil etableres riggplasser ved varmestua ved skitrekket på Prestmya, samt i nærheten av Rensvik transformatorstasjon. Her vil det bli en del anleggstrafikk, begrenset tilgang og parkeringsmuligheter i disse områdene.

Den største anleggstrafikken vil forgå langs skogs- og turveier fra Prestmyra til områdene ved Setervatnet. Alle anleggsområder og berørte turstier vil skiltes grundig med kontaktinformasjon til entreprenøren.

En effektiv fornyelse av strømnettet over lengre avstander krever bruk av helikopter.  Mastekomponentene vil bli montert ved skitrekket, og fløyet ut langs traseen mot Averøya. Dette vil medføre en del helikoptertrafikk langs traseene.

Utbyggingen vil skje i samarbeid med On Linje AS som er en av de fremste entreprenørselskapene innen utbygging av elektrisk infrastruktur i Norge.