Åpne HAN-port

Åpne HAN-port
For- og etternavn *
(Vennligst skriv inn fullt navn)
Fødselsdato *
(Vennligst tast inn din fødselsdato )
Foretaksnummer
()
Adresse *
(Vennligst skriv inn din adresse)
Postnummer *
(Vennligst skriv inn ditt postnummer)
Mobilnummer *
(Vennligst tast inn ditt mobilnummer)
E-post *
(Vennligst skriv inn din e-postadresse)
Målernummer *
(Vennligst tast inn ditt målernummer)
Målernummeret er et serienummer som står på strømmåleren du har i sikringsskapet i din bolig. Du finner den også på strømfakturaen din.
MålepunktID
()
Din målerpunkt-ID består av 18 siffer og starter på 7070575000. De åtte sifrene etter dette er unikt for din måler.