Søknadsskjema for tilknytning til strømnett

Vi behandler dine personopplysninger etter gjeldende lov. Mer informasjon om hvordan vi ivaretar ditt personvern finner du her.

Søknadsskjema for tilknytning til strømnett

Vi behandler dine personopplysninger etter gjeldende lov. Mer informasjon om hvordan vi ivaretar ditt personvern finner du her.

Hvilket type anlegg skal tilknyttes strømnettet *
()
For alle små tilknytninger opp til 80 A skal innmelding gå gjennom autorisert elektroinstallatør.
Navn *
()
Hvem sender du søknaden på vegne av
Org. nr
()
Hva er organisasjonsnummeret til den du søker for? Dette feltet er valgtfritt.
Fakturaadresse
()
Skriv inn fakturaadresse her
Ditt navn *
()
Hvem er kontaktperson for søker?
Din epostadresse *
()
Telefonnummer *
()
Skriv inn kontaktinformasjon om du har en rådgiver eller el installatør som hjelper til med tekniske avklaringer
()
Dette feltet er valgfritt
Anleggets kommune *
()
Velg anleggets tilhørende kommune i rullegardinmenyen under
Anleggets adresse
()
Her kan du skrive inn gårds/bruksnummer eller anleggets adresse.
Beskrivelse av anlegget *
()
Gi oss en beskrivelse av anlegget som skal tilknyttes i dette feltet.
Nettkapasitet for nytt anlegg, aktiv effekt (kW) *
()
Gjelder søknaden nytt anlegg eller utvidelse av eksisterende anlegg? *
()
Nytt
Eksisterende
Nettkapasitetsbehov for nytt anlegg, syneffekt (kVa)
()
Om søknaden gjelder nytt anlegg, skriv inn nettkapasitetsbehov for nytt anlegg i dette feltet.
Ønsket dato for tilknytning *
()
Samtykke til deling av informasjon *
(Du må samtykke til deling av informasjon for at vi skal kunne behandle søknaden din)
Innmelder godkjenner at Mellom AS kan videreformidle informasjon i forespørselen til relevant fagmyndighet, berørte tilgrensende nettkonsesjonærer eller Mellom AS sine underleverandører. Slik informasjon kan bare finne sted hvor dette er nødvendig for å kunne behandle forespørselen på en faglig forsvarlig måte.