Åpne strømmåler

Åpning av måler skjer mellom kl 08.00-15.30. Vi må ha kontakt med måleren for å kunne åpne den. Hovedbryter må derfor stå på for å kunne aktiveres.

Fyll ut skjema her: 

Åpne måler