Vi søker ny daglig leder

Vi ser etter deg som vil lede en virksomhet som betyr mye for Nordmøre! For å lykkes i jobben som daglig leder bør du sannsynligvis ha interesse for nettopp ledelse - ledelse av flinke folk og å representere virksomheten utad. Dette fordi det er folk og kommunikasjon som er kjernen i denne jobben. Det handler om å lede fantastiske kolleger og det handler om å møte, lytte og formidle - internt og i møte med omverdenen. 

Mellom AS er en sterk bidragsyter til utviklingen av regionen vår, og vi søker en engasjert og samlende leder for virksomheten. Vårt hovedansvar er samfunnskritisk leveranse av energi. For oss i Mellom er elektrifisering av et framtidsrettet samfunn en overordnet målsetting, og våre dyktige og motiverte ansatte sørger for at vi kontinuerlig gir nok kraft til næringsliv og privathusholdninger. Daglig leder inngår i NEAS-konsernets ledergruppe og skal, i tillegg til å videreutvikle nettvirksomheten i et fremtidsrettet, effektivt og robust nettselskap, være virksomhetens stemme i offentligheten. Om DU går inn i rollen får du mulighet til å være med å videreutvikle et veldrevet selskap sammen med medarbeidere som er stolte av selskapet og jobben de gjør. 

Som daglig leder vil du være ansvarlig for blant annet:

 • Utvikle og bygge en kultur med fundament i fellesskap og lagfølelse
 • Effektiv og bærekraftig drift gjennom omstilling og utvikling 
 • Nettdrift, digitalisering og innovasjon
 • Videreutvikling av felles arbeidsprosesser og dokumenterte rutiner
 • Lede og videreutvikle ledergruppene.

Daglig leder vil også å ha følgende arbeidsoppgaver knyttet til utadrettet virksomhet:

 • Være tilstede på og engasjert i relevante nettverk
 • Dialog med kunder, samarbeidspartnere og media
 • Dialog med lokalt næringsliv
 • Dialog med politisk miljø og andre premissgivere

Vi ser gjerne at du har erfaring med og/eller interesse for:

 • Ledelse og/eller ansvarsfulle roller i større virksomheter
 • Relasjon- og nettverksbygging, mediekontakt og kontakt med viktige aktører, myndigheter, etc.
 • Endrings- og utviklingsprosesser
 • Fokus på teknologi og digitalisering
 • Økonomi, drift og leveringssikkerhet
 • Bærekraft og fornybar energi

Vi kan tilby:

 • Svært gode ordninger for lønn, pensjon og forsikring 
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Inkluderende arbeidsmiljø

Som NEAS-gruppen for øvrig flytter Mellom inn i Campus Kristiansund ved ferdigstillelse, samtidig som vi har tilstedeværelse andre steder i Kristiansund og på Nordmøre. Vi ser fram mot å være en sentral aktør i et miljø der utvikling, innovasjon og samarbeid er nøkkelen til suksess! 

I NEAS Gruppen har vi en egen bærekraftsstrategi, og vår visjon er "Vi skal gjøre bærekraftig utvikling mulig". Et av våre bærekraftsløfter er at vi skal være en attraktiv og ansvarlig arbeidsgiver. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Et lag hvor vi alle er ulike bidrar til at forskjellene gjør oss sterkere sammen. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre samarbeid, oppgaveløsning og jobbutførelse. Vi jobber for en balansert kjønnssammensetning i hele organisasjonen og vi tilrettelegger for mangfold.

Daglig leder rapporterer til styret i Mellom AS og administrerende direktør i NEAS Konsern.

Søknadsfrist: 01.03.2023

Nettselskapet Mellom AS eier og forvalter en viktig infrastruktur i vårt lokalsamfunn. Strømnettet er et naturlig monopol, og Mellom har områdekonsesjon for å eie og drive distribusjonsnettet i 5 Nordmørskommuner. I tillegg eier og driver selskapet et omfattende regionalnett med både linjer og sjøkabler.

Mellom AS planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder strømnettet på Nordmøre. Vårt samfunnsoppdrag er forvaltning og utvikling av kritisk infrastruktur, for å oppnå høy forsyningssikkerhet for våre kunder.

Mellom AS er en del av NEAS Gruppen, som er regionens ledende tilbyder av energi- , telekom- og elektrotjenester. Gruppen består av flere hel- og deleide selskaper: NEAS Konsern AS, NEAS AS, Mellom AS, West Elektro AS og Vitnett AS. Virksomheten omfatter kraftproduksjon, nettdrift, leveranse, salg av strøm og bredbåndstjenester. Vi tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester innen energi, telekom og elektro. NEAS Gruppen eies av Nordmørskommunene Kristiansund, Averøy, Smøla, Tingvoll, Aure og finansselskapet KLP.

Vår visjon er: «Vi gjør bærekraftig utvikling mulig», våre verdier er: «Handlekraftig, Ansvarlig og Kreativ».
Endringer i teknologi, klima, befolkningssammensetning og økt miljøbevissthet utfordrer måten vi tenker og jobber på. Med dyktige ansatte og en fremoverlent organisasjon, gjør vi utvikling og innovasjon mulig - i alle deler av virksomheten.»