Åpne måler

Åpning av måler skjer mellom kl 08.00 - 15.30 hverdager. Hovedbryter må stå på for at vi skal kunne aktivere måleren.

Åpne måler

Åpning av måler skjer mellom kl 08.00 - 15.30 hverdager. Hovedbryter må stå på for at vi skal kunne aktivere måleren.

For- og etternavn *
(Vennligst skriv inn fullt navn)
Fødselsdato *
(Vennligst tast inn din fødselsdato )
Mobilnummer *
(Vennligst tast inn ditt mobilnummer)
E-post *
(Vennligst skriv inn din e-postadresse)
Målernummer *
(Vennligst tast inn ditt målernummer)
Målernummeret er et serienummer som står på strømmåleren du har i sikringsskapet i din bolig. Du finner den også på strømfakturaen din.
MålepunktID
()
Målerpunkt-ID'n din består av 18 siffer og starter på 7070575000. De åtte sifrene etter dette er unikt for din måler.
Dato for åpning av måler *
(Sett dato for når du ønsker at måleren skal åpnes)
D-nummer
()
For de uten fødselsnummer
Organisasjonsnummer
()